فروش مال غیر چیست و چه مجازاتی دارد؟

تعریف مال غیر شناخت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث، مستلزمِ شناختِ مفاهیم، واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده است پس در تعریفی ساده [...]

اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف- شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1180موضوع شکایت آقای عبدل امیر مرادی به طرفیت شهرداری منطقه 2 [...]

رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر قلع تاسیسات احداثی باید متضمن اعلام عدم رعایت اصول سه گانه مذکور در تبصره 1 ماده صد در ساختمان احداثی باشد

/
بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای محمدرضا قرائی به موجب درخواستی که به شماره [...]